Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-04-11 21:55:14
  • Kommentar: dieselläckage ca 20 liter