Utsläpp farligt ämne - övrigt

  • Kommun: Krokom
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-04-12 15:38:36
  • Kommentar: container som läcker motorolja, några liter, ev dagvattenbrunnar i närheten