Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-07-11 21:04:25
  • Kommentar: SSRS dieselläckage inne i sin båt i slagvattnet, ca ***liter dieselblandat slagvatten