Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-07-11 21:57:50
  • Kommentar: Bensinläckage, rinner rakt ut från tanken. ca 30 liter på grusväg. bäck i närheten men inget som runnit dit ännu