Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-12-28 22:52:38
  • Kommentar: Läckage i samband med bärgning av traktor som tidigare gått genom isen