Utsläpp farligt ämne - övrigt

  • Kommun: Härjedalen
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-12-29 12:22:23
  • Kommentar: elrullstol läckage i bostad, batterisyra