Vi arrangerar skogsbrandskonferens

Vi arrangerar tillsammans med Informationsbolaget och i samverkan med MSB konferensen Skogsbrand 2020 (24-25 mars) OBS! nytt datum 15-16 september på Frösön.

Initiativet kommer från Leif Ekström som är förbundets funktionsansvarige för skogs- och markbrand. Leif har tillsammans med Teresia Gustafsson och Daniel Hjalmarsson i vår Skogs- och markbrandsgrupp jobbat med projektet och tagit fram programmet tillsammans med Informationsbolaget.

Konferens och mötesplats

Vi har länge behövt en arena för nätverkande inom området skogsbränder och är nu glada att kunna bjuda in till denna konferens. Den kommer kunna bidra till kunskapsspridning, nya nätverk och förhoppningsvis leda till en effektivare hantering av skogsbränder i framtiden.

Jag hoppas att detta kan ge ökad kunskap inom förbundet och att vi kan stå bättre rustade inför framtida bränder. Extra roligt är att vi har fått med oss MSB i arrangemanget och att vi även vänder oss till de övriga nordiska länderna.

säger Leif Ekström.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer i norden som kan bli berörda av skogsbränder och effekterna av dessa.

Läs mer på www.skogsbrand2020.se

Tipsa någon om denna artikel