Fordonsskifte i Gäddede

Gäddede station har fått en nyare brandbil. Den är av typen Bas 4 med plats för 6000 liter släckvatten. I bilden syns också några av Gäddedes brandmän.

I sambad med tillkomsten av det nya fordonet på stationen har vi lagt ut Gäddedes tidigare tankbil till försäljning. Den är en fin veteranare som kan skådas på Kvarndammen pro. Scania L81 S 42165 4×2 1979, KVDPros webbplats.

Gammalt brandfordon, tankbil från 1974.
En röd brandbil med fem glada brandmän i civila kläder.