Restart a heart day 16 oktober

En kvinna står med ryggen mot oss framför ett öppet landskap. Det är solnedgång och hon formar ett hjärta med händerna runt solen.

Den 16 oktober är det “Restart a heart day” eller som den kallas på svenska “Alla kan rädda liv dagen”

Oftast kommer ett hjärtstopp som ”en blixt från klar himmel”. Personen har i allmänhet inte haft några besvär eller symtom – eller så har eventuella symtom inte tolkats på rätt sätt.

Snabb hjälp viktigt

Att snabbt få hjälp vid ett hjärtstopp är avgörande – alla kan rädda liv genom att:

  1. Kontrollera – Titta efter liv och andning.
  2. Larma – Ring 112.
  3. Komprimera – Starta och ge hjärt-lungräddning tills hjälp anländer.

Se gärna filmerna med HLR-instruktioner med våra brandmän och personer som drabbats av hjärtstopp och deras historia om hur de blev räddade.

Rekommendationer vid corona

Svenska rådet för hjärt-lungräddning har följande rekommendationer för allmänheten kopplat till CoVid-19:

CoVid-19 eller inte? Av naturliga skäl kan det i en akut situation vara svårt att fastställa om det finns misstanke eller förekomst av CoVid-19. I sådant fall rekommenderas HLR med bara bröstkompressioner – med undantag för barn och personer som fått hjärtstopp på grund av syrebrist, läs mer nedan. I övriga fall med vuxna utan misstänkt eller verifierad smitta ska HLR utföras enligt tidigare gällande riktlinjer – med upprepning av 30 kompressioner och 2 inblås.

Barn behöver syre! Barn får sällan hjärtstopp på grund av problem med hjärtat. Det beror istället oftast på syrebrist eller luftvägsproblem. Därför är inblåsningar av största vikt för barnets överlevnad. MEN tänk på att barns lungor är små och att du måste blåsa lugnt – ge en mängd luft anpassat efter barnets storlek och lungor. Gör 30 kompressioner och 2 inblåsningar och upprepa tills hjälp kommer.

Syrebrist hos vuxna! I de sällsynta fall där hjärtstoppet uppenbart och tydligt beror på svår syrebrist exempelvis drunkning, luftvägsstopp, intoxikation eller hängning rekommenderar HLR-rådet att HLR utförs med bröstkompressioner och inblåsningar enligt ordinarie 30:2. Det innebär 30 kompressioner och 2 inblåsningar upprepat tills hjälp kommer. Samtidigt som mun-till-munandning ökar risken att smittas av CoVid-19 är ventilation av största vikt i dessa specifika fall. Det är naturligtvis upp till varje person att fritt välja om man vill följa detta råd.

Orsaker till hjärtstopp och statistik

Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp hos vuxna är kranskärlssjukdomar och andra mer strukturella sjukdomar i hjärtat. Hos unga är det vanligtvis medfödda hjärtsjukdomar, detta är dock mycket ovanligt. I Sverige drabbades 8663 personer under år 2018 av oväntade hjärtstopp. Överlevnaden till 30 dagar var 10.3 %, 609 personer.