Digitaliserad nyckelhantering med Smart passage

Illustration i blått på vit bakgrund. Vi ser en sträckritad brandbil, en knippa med ett kort, en blipp och en nyckel samt en dörr som står öppen.

Nu är det tid att göra nyckelhanteringen smidigare och äntligen har vi stöd för en digital lösning för samtliga automatlarmsobjekt inom Östersunds närområde. SOS Alarm har tillsammans med flera räddningstjänster i landet tagit fram tjänsten Smart passage, en digitalt styrd tjänst för förenklad nyckelhantering och inpassering vid automatlarm.

Smart passage gör nyckelhanteringen både säkrare och smidigare för alla parter. Med tjänsten kommer räddningstjänsten alltid in, utan att behöva spendera tid på att bryta upp dörrar eller resa stegar om nyckeln är felaktig. Istället för att ha hundratals nycklar på stationen räcker det med att ha med en nyckel i bilen, vilket besparar räddningstjänsten tid eftersom de kan åka ut på larm direkt. Det gör att räddningstjänsten har de bästa förutsättningarna för att så snabbt som möjligt hantera en brand i er fastighet.

Vi på Jämtlands Räddningstjänstförbund har anslutit oss till Smart passage, vilket innebär att nyckelhanteringen i fortsättningen kommer att bli digital. Det betyder att vi ersätter fysiska nycklar och nyckelskåp med digital inpasseringsteknik.

Hur fungerar Smart passage?

Smart passage ersätter manuell hantering av fysiska nycklar med ett smart system för fjärrstyrd digital och behovsstyrd inpassering. Vid ett automatlarm i ett objekt med Smart passage delar SOS Alarm ut behörighet till den utryckande räddningstjänsten, så att de kan komma in utan att behöva fysiska fastighetsnycklar. Behörigheten är temporär och avslutas när ärendet är hanterat.

För dig som är automatlarmskund hos SOS Alarm

Som automatlarmskund framtidssäkrar ni inpassering för räddningstjänsten. Ni behöver inte tänka på att uppdatera nycklar efter låsbyten eller få tråkiga kostnader på grund av borttappade nycklar vid en utryckning eller uppbrutna dörrar. Nu kan vi tillsammans med Jämtlands Räddningstjänstförbund erbjuda Smart passage i ert upptagningsområde och ni som är automatlarmskund kan nu enkelt ansluta er. Jämtlands räddningstjänstförbund ser gärna att våra automatlarmskunder ansluter sig till Smart passage och tar del av tjänstens nytta och effektivitet.

Så här ansluter ni er till Smart passage

  • Ta kontakt med din installatör. Om du inte har en installatör kan du antingen söka en installatör här eller ta kontakt med SOS Alarms Kundsupport på: kundcenter@sosalarm.se
  • Installatören inventerar vad som krävs för att genomföra installationen.
  • Installation av Smart passage kan påbörjas.