Samverkansövning med Fjällräddningen

Fjällräddningens Alpina grupp från Östersund har haft samverkansövning med brandmännen Mikael Söderström och Markus Wassdahl.

Platsen för övningsdagen var Frösöberget och syftet i stort att gruppvis evakuera två skadade klättrare som enligt scenariot befann sig tillsammans på en klipphylla efter ett långt okontrollerat förstemansfall.

Markörer med frakturer

Övningen genomfördes med levande markörer där den ena hade en misstänkt fraktur på ryggen, kraftig smärta i ryggen vid rörelse och även en misstänkt fraktur på underbenet. Den andra klättraren hade en misstänkt fraktur på underarmen och kunde därmed inte klättra eller fira själv.

Tillvägagångssätt

Två räddningsmän klättrade som ett replag för att fästa fasta rep som resterande gruppen kunde nyttja genom att repklättra och på så vis få med sig all nödvändig utrustning. Inget material fick hissas utan skulle bäras på ryggsäck då helikopter inte fanns tillgänglig. Samt för att simulera räddning i en sådan miljö där lutningen och fallrisken innebär att man måste använda sig av replagsteknik och klättrandes ta sig uppåt ovanför de skadade.

Därefter skapades access uppifrån med hjälp av rapell ner till de drabbade. Här ingick även ett praktiskt och realistiskt omhändertagande av de skadade klättrarna enligt L-ABCDE, för att därefter evakueras neråt i bår (ryggskadan) och i gemensam rapell med en räddningsman (underarmsfrakturen).

Populär plats att klättra

Frösöberget är ett populärt klätterberg och kan vid en händelse bli högst aktuell för båda organisationerna. Deltagarna kunde efter denna övningsdag konstatera att vi ligger rätt till vad gäller räddningsteknik och omhändertagande av skadade.

Person som klättrar i berg med skyddssele och rep

2 bergsklättrare med rep och bår som hjälper person
Klättrare på väg upp