Brandvarnardagen 1 december

En hand sträcks mot taket och långfingret trycker på test-knappen på en vit brandvarnare. I taket sitter vitlaserad panel.

Att bli varnad snabbt och ha utrustning för att kunna släcka en brand tidigt kan göra stor skillnad för dig och din familj.

Brandvarnare räddar liv

Den 1 december är det brandvarnardagen. Det är ett bra tillfälle att testa din brandvarnare. Kanske är det dags att byta batteri? Titta även efter ett datum på din brandvarnare. Den bör inte vara äldre än tio år. Om den saknar datum är den troligen äldre och funktionen kan vara påverkad. Du ska ha en brandvarnare i taket på varje våningsplan och helst en i varje rum. Du bör testa den minst en gång per år samt om du har varit bortrest.

Få ett SMS med påminnelse genom enkel registrering på webbsidan: aktivmotbrand.msb.se

Så testar du din brandvarnare

Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren. När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt.

Brandskyddsföreningens bästa brandvarnartips

  • Placera brandvarnaren i taket, läs också alltid tillverkarens anvisningar om placering.
  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan. Det bästa är om de är seriekopplade, vilket innebär att alla brandvarnare piper oavsett var i huset det brinner.
  • Se till att dina brandvarnare har standardmärkningen SS-EN 14604.
  • Placera brandvarnare i eller intill sovrum och tänk på att dörrar och väggar dämpar ljudet. Låt dörren till sovrummet vara öppen så du hör om det larmar när du sover.
  • Glöm inte brandvarnare i stugan och båten – och ta gärna med en resebrandvarnare på resan.

Brandsläckare och brandfilt

Om det börjar brinna är det viktigt att rädda och varna andra och larma till 112. Om du dessutom kan släcka branden på ett säkert sätt medan den är liten så kan du minska brandens påverkan mycket. Brandsläckare och brandfilt är effektiva hjälpmedel för att släcka. Placera gärna brandsläckaren på en synlig plats i anslutning till entrén eller andra utgångar. Vi rekommenderar minst en pulversläckare på 6 kg, om du har ett stort hus eller flera byggnader är flera släckare ännu bättre. En brandfilt kan användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller kokkärl om lock saknas.

Kom ihåg ramsan: Rädda Varna Larma Släck