Använder du spiketält?

Ett spiketält i anslutning till en vid husvagn i ett snöigt landskap.

På campingplatser, framförallt i fjällvärlden, byggs ofta spiketält (förstugor) i anslutning till husvagnar. I spiketältet kan det ofta förvaras kläder och liknande men även soffor, extrabäddar och annat brännbart material. Tänk på att spiketältet oftast är din enda väg ut…

Minska brandrisken och stärk brandskyddet

  • Ingen gasolhantering får förekomma i spiketältet.
  • Gasolbehållare i husvagnar och husbilar ska förvaras stående i ett avskilt utrymme som är ventilerat till det fria.
  • Ingen eldstad får förekomma i spiketältet, ej heller förvaring av bränsle, utrymning från husvagnen ska ju ske via spiketältet.
  • Normalt ska det vara åtta meter från en byggnad som ett spiketält och till grannekipage. Men om man isolerar och brandklassar ytterväggen kan avståndet sänkas till fyra meter.
  • Ha brandskyddsutrustning tillgänglig.

Ditt brandskydd på campingen

En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.