I april förnyas systemet för vädervarningar

Ficklampa med tre symboler

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, förnyar SMHI sina vädervarningar så att lokala och regionala konsekvenser av ett väder blir tydligare. I det nya varningssystemet, som införs 14 april, ersätts nuvarande varningsklasser med gul, orange och röd varning, där röd är den allvarligaste varningsnivån.

Dagens vädervarningar bygger på fasta värden som är lika över landet. Till exempel mängden snö som väntas falla eller förväntad vindstyrka. Men konsekvenserna av vädret kan skilja sig mycket beroende på var i landet eller under vilken årstid det inträffar.

Nya varningsnivåer: gul, orange, röd

En viktig skillnad jämfört med nu är att SMHI lämnar klass 1-, 2- och 3-varningarna och går över till gul, orange och röd varning.

Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i det nya vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas.

Varningssymbolerna gult i en svart cirkel med ett svart utropstecken, orange i en svart romb med ett utropstecken och rött i en svart triangel med ett utropstecken.

Gul varning signalerar att vädret kan innebär konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Läs mer om vad de olika varningsnivåerna innebär på www.smhi.se

Prenumerera på vädervarningar

Aktuella vädervarningar finns på smhi.se och i SMHIs väderapp. I väderappen går det även att prenumerera på lokala och regionala vädervarningar som pushnotiser till mobiltelefonen. Varningar rapporteras också i Sveriges radio P1 och P4.

‎SMHI:s väderapp för iPhone i Apple Store

SMHI:s väderapp för androidtelefoner på Google Play

Det nya vädervarningssystemet är planerat att införas 14 april 2021.