Webbinarie Skogsbrand 2021

En röd helikopter som släcker en skogsbrand från luften

Inför sommaren 2020 stärktes beredskapen för att bekämpa skogs- och gräsbränder i Sverige genom att vi fick mer resurser i form av bland annat två nya skopflygplan. Det skapades också nya resurser för att stärka den kommunala räddningstjänsten. På Skogsbrand 2021 kommer vi bland annat att berätta mer om detta samt sammanfatta och utvärdera skogsbrandssäsongen 2020. Årets konferens kommer att presenteras och genomföras som ett webbinarium onsdag den 17 mars klockan 9-14.30.

Skogsbrand 2021 är en nationell konferens som arrangeras av Räddningstjänsten Jämtland i samarbete med MSB. Konferensen riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer som kan bli berörda av skogsbränder och effekterna av dessa.

Anmälan och mer information hittar du på, Webbinarium Skogsbrand 2021 webbplats.

Välkomna!