Vårflod

När snön och isarna smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag. Detta fenomen brukar kallas vårflod. Efter en snörik vinter kan ett väderomslag med varma nätter och dagar, och därtill eventuellt regn, ställa till problem för hus- och fastighetsägare.

Minska risken för skador på ditt hus

Som villa-, fritidshus- och fastighetsägare gör du klokt i att vidta åtgärder för att undvika och begränsa översvämnings- och vattenskador.

  • Ta bort saker som står på golvet i källaren.
  • Se över så att vägbrunnarna runt din fastighet är fria från is och skräp.
  • Skotta bort snö som ligger nära huset.
  • Täta ventiler i källaren.
  • Täta och lägg en tyngd över golvbrunnen i källaren.

Mer information

Sök efter vårflod på ditt försäkringsbolags hemsida för mer information och tips.

Se flödesläget i Sverige hos SMHI.