Brandrisk och blixtar

Under gårdagen 25 juli slog det ned en hel del blixtar i vårt län. Med den nuvarande värmen och, på många ställen, torra vegetationen kan det innebära bränder i skog och mark. Vi söker av med hjälp av brandflyg – men om Du ser någon rökpelare ring 112. Tänk på att vara mycket försiktig om du eldar ute och att alltid ha något redo att släcka med. Använd appen ”Brandrisk ute” för att se risken för brand där du är och för att få tips om hur du ökar säkerheten.