Brand på Bräntberget i Ragunda

Under eftermiddagen har vi bekämpat en skogsbrand på Bräntberget nordväst om Gevåg i Ragunda kommun. Vid insatsen medverkade personal från Hammarstrand, Bispgården, Hammerdal och Östersunds brandstationer. Dessutom nyttjades två vattenbombande helikoptrar via den statliga beredskapsfunktionen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för. 
Under kvällen kunde resurserna på plats börja avvecklas då branden hade begränsats och släckningsarbetet nått framgång och resursbehovet för händelsen minskat. Under kvällen och natten kommer räddningstjänsten fortsätta eftersläckningsarbetet och bevakningen av området.