Allas lika värde

Vi står upp för alla människors lika värde och lika rätt i samhället. Vi vill att alla ska kunna vara sig själva och stolta över vem de är oavsett kön, etnicitet och sexuella läggning. Tillsammans MSB med andra räddningstjänster runt om i landet vill vi visa vårt stöd genom Pride-flaggan denna vecka.