Så anpassar vi tillsynerna under pandemin

Räddningstjänsten Jämtland är tillsynsmyndighet enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Att brandskyddet uppnår en tillfredsställande nivå i pågående verksamheter och att hanteringen av brandfarliga och explosiva varor sker säkert är lika viktigt under en pandemi som under normala förhållanden. Därför upprätthåller vi vår tillsynsverksamhet i den mån det är möjligt, trots det rådande läget.

Låg risk för smittspridning

Räddningstjänsten Jämtland gör vad vi kan för att anpassa tillsynerna så att riskerna för smittspridning blir så små som möjligt. Som del i detta:

  • Strävar vi efter att antalet personer som närvarar vid tillsyn är så få som möjligt. Vi kommer därmed att vara tydliga med att enbart de personer som verkligen behöver vara med vid tillsynstillfället närvarar.
  • Vi kommer att vara noga med att vid fysiskt möte genomföra detta i luftiga lokaler där goda möjligheter för att hålla ett ordentligt avstånd ges.
  • Vi följer självfallet Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att våra tillsynsförrättare ska stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom och minst 48 timmar därefter, hålla avstånd och ha god handhygien.

Vi har stor förståelse för den allmänna oro för smitta som finns och vi respekterar detta. Om det finns behov av att anpassa tillsynsbesöket av denna anledning försöker vi i stor utsträckning att vara tillmötesgående och hitta former för tillsynen som känns betryggande för alla parter.

Ombokning av planerade tillsynsbesök

Vi har full förståelse för att ombokning av ett planerat tillsynsbesök kan behöva ske med kort varsel, på grund av symptom eller sjukdom. Precis som övriga är vi mycket angelägna om att de vi möter vid tillsynstillfället är fullt friska. Under den rådande situationen har vi som rutin att ta en extra kontakt inför den planerade tillsynen för att säkerställa att alla är friska och bekväma, ur ett smittspridningsperspektiv, med att besöket genomförs.