Viktigt med kunskap om hur man förebygger bränder

Brandskyddsföreningen beklagar den inträffade branden i Bronx, New York, som i skrivande stund har kostat 19 personer livet och över 30 personer vårdas på sjukhus för livshotande skador. I Sverige omkommer cirka 80 personer årligen vid bränder. Huvuddelen av dödsbränderna sker i den egna bostaden. Äldre och funktionsnedsatta är mer utsatta eftersom de kan ha svårt att ta sig ut vid en brand.

Enligt New Yorks brandchef, Dan Nigro, har tekniker kommit fram till att orsaken till branden var ett el-element som fattat eld i ett sovrum på andra våningen. Röken spred sig snabbt i det 19 våningar höga huset, särskilt efter att dörren till lägenheten där branden startade inte stängts när de boende lämnade, menade Nigro.

– Generellt kan man säga att lägenheterna i flerbostadshus utgör egna brandceller, vilket ska fördröja en eventuell brandspridning från en lägenhet till en annan. Det är ovanligt med bränder med omkomna utanför startbrandcellen, då beror det ofta på brister i brandskyddet, såsom vid branden i Grenfell Tower 2017. Branden i Bronx kommer säkerligen att utredas noggrant mot bakgrund av detta, säger Ville Bexander, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningen menar att det är angeläget med kunskap i hur man förebygger bostadsbränder och vilka åtgärder man kan vidta om det trots allt börjar brinna.

– Det är viktigt att de boende i en byggnad vet hur brandskyddet fungerar. Exempelvis att man ska stänga dörren efter sig om man utrymmer från en lägenhet som brinner och att man inte ska försöka utrymma genom ett trapphus som är rökfyllt. Båda dessa misstag skedde också vid branden i Kuddbygränd i Rinkeby 2009 där sju personer omkom, säger Ville Bexander och Lars Brodin, båda brandingenjörer och experter på Brandskyddsföreningen.

– Det är även viktigt att underhålla brandskyddet i en byggnad om det ska fungera över tid. När så många personer blir drabbade vid en lägenhetsbrand så tyder det på att byggnadens brandskydd inte har fungerat fullt ut. Om byggnaden dessutom är sliten och dåligt underhållen, vilket ibland kan vara fallet i socioekonomiskt utsatta områden, är det högre sannolikhet för att brandskyddet har brister, säger Lars Brodin.

För frågor eller mer information, vänligen kontakta:

Ville Bexander, Brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen, tel: 08-588 474 13 eller e-post: ville.bexander@brandskyddsforeningen.se

Lars Brodin, Brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen, tel: 08-588 474 16 eller e-post: lars.brodin@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig på Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

För mer information om hur Brandskyddsföreningen arbetar med brandsäkerhet i bostäder, se vår strategi ”Brandsäkert boende för alla”

För mer information om brandsäkerhet i hemmet, se MSB:s råd till privatpersoner.