Brandsäkerhet med spiketält

På campingplatser, framförallt i fjällvärlden, byggs ofta spiketält (förstugor) i anslutning till husvagnar. I spiketältet kan det ofta förvaras kläder och liknande men även soffor, extrabäddar och annat brännbart material. Tänk på att spiketältet oftast är din enda väg ut.

  • Ingen gasolhantering får förekomma i spiketältet.
  • Gasolbehållare i husvagnar och husbilar ska förvaras stående i ett avskilt utrymme som är ventilerat till det fria.
  • Ingen eldstad får förekomma i spiketältet, ej heller förvaring av bränsle – utrymning från husvagnen ska ju ske via spiketältet.
  • Normalt ska det vara åtta meter från en byggnad som ett spiketält och till grannekipage. Men om man isolerar och brandklassar ytterväggen kan avståndet sänkas till fyra meter.
  • Ha brandskyddsutrustning tillgängligt – som brandvarnare, brandfilt och brandsläckare.