Test av signalen Viktigt meddelande 7 mars

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik, fungerar. På måndag 7 mars är det åter dags för test av utomhusvarningen. Du kan höra den om du är ute och tillräckligt nära eventuell tuta på din ort. Med tanke på omvärldsläget vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap betona att måndagens signal är just ett test.

Två tutor, mot en grå himmel, på samma pinne riktade åt varsitt håll över en stadslinje med hus och träd.
En variant av tutan som sänder signalen för Viktigt meddelande eller Hesa Fredrik som den också kallas.

Årets planerade testtillfällen

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns. Här kan du se på en karta var tutorna finns i Sverige.

Tidpunkten för testerna är klockan 15.00 den första helgfria måndagen. Under 2022 testas signalen följande datum:

 • 7 mars
 • 13 juni (obs, 13 juni då nationaldagen är första måndagen)
 • 5 september
 • 5 december

När det inte är test

Om signalen hörs i skarpt läge ska allmänheten:

 • Gå inomhus.
 • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
 • Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på TV eller text-TV.
 • Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.
 • Ta del av information från informationsnumret 113 13.

Fler sätt att få en varning

Varnings- och informationssystemen består av flera delar:

 • Utomhusvarning (Hesa Fredrik)
 • VMA via Sveriges Radio P4 och SVT
 • VMA som SMS
 • VMA på internet och i appar
 • Varning kring kärnkraftverk

Utöver Viktigt meddelande kan man också sända ett myndighetsmeddelande. Det är ett meddelande från myndigheter som inte är lika akut som ett viktigt meddelande till allmänheten.