Länet rustar för brand med gödseltunnor

Bränderna 2018 visade att stora släckningsinsatser behöver ännu fler organiserade samarbeten. Nu ska ägarna till gödseltunnor utbildas till både arbetsledare och släckningsarbetare.

Med gödseltunnor som redan finns och används av länets bönder kan Räddningstjänsten få betydligt mer vatten till en brand. En modern gödseltunna kan fyllas med upp till 34 000 liter vatten, många gånger fler än vad som ryms i tanken på en brandbil. Utrustade med ett speciellt munstycke kan vattnet skjutas ut upp till 70 meter för att hjälpa till i släckningsarbete.

Utbildningen och inköp av munstyckena görs med hjälp från Länsförsäkringar Jämtland som arbetar brett med att förebygga skador. Inte minst brand, både i hem och skog.
– Det är stora värden i skogen och vi kan nog räkna med att bränder blir större och fler till antal när klimatet förändras. Det är viktigt att vi och våra lantbrukare kan förbereda oss när förutsättningarna ändras, säger Frida Löf försäkringsrådgivare för lantbrukare.

Samarbete mellan Jämtland och Västernorrland

Utbildningen är ett brett samarbete över två län, Jämtland och Västernorrland. Räddningstjänsten, LRF, Maskinringen, Länsförsäkringar och lantbrukare från båda länen har nu träffats och diskuterat behov och förutsättningar. Under det första utbildningstillfället satt också de som ska arbetsleda insatserna med. Vid en andra träff i april kommer förare av gödseltunnor att utbildas.

När organisationen är på plats kommer Räddningstjänsten få ett journummer för att få utbildade förare till rätt plats. När släckningsarbetet är igång sköter de civila arbetsledarna kontakten med förarna.

En av dem som utbildar sig till arbetsledare är Pär Eriksson som bedriver lantbruk i Ågårdarna. Han var med 2018 och körde vatten till brandområdena.
– Jag tror vi blev lite tagna på sängen då. I Lillhärdal där jag var med är det långt till vatten och i början märktes det att det saknas en inövad arbetsledning av de civila insatserna, berättar Pär Eriksson.

Pär Eriksson tycker att mentaliteten förändrades i och med de stora bränderna. Från att ha varit Räddningstjänstens angelägenhet till allas ansvar.
– Jag tror man förstod allvaret och att alla faktiskt kan hjälpa till. Där jag bor och arbetar är vi omringade av skog så det är klart det är viktigt, säger Pär Eriksson.

Fakta gödseltunnor och släckningsarbete

I länet kommer ungefär 20 stycken lantbrukare med gödseltunnor utbildas. Gödseltunnorna har kapacitet mellan 8 000 och 34 000 liter vatten. Tunnorna körs med traktor och används till att gödsla odlingsmark men kan också fyllas med vatten. Med ett speciellt munstycke kan vatten skjutas ut ungefär 70 meter och kan användas för att blötlägga terräng längs brandgator eller släcka bränder direkt.

Globalt mål

Länsförsäkringar Jämtlands engagemang i länet utgår till stor del från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Att bekämpa klimatförändringarna är mål nummer 13 och att förebygga skador är en stor del av vårt klimatarbete. En brand är alltid en stor miljöbelastning.