Totalförsvarsövningen Vildhussen

För att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar genomför Försvarsmakten totalförsvarsövningen Vildhussen under veckorna 19-20 (9-22 maj) tillsammans med civila myndigheter som Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland, Ragunda kommun, Östersunds kommun, Sollefteå kommun, Räddningstjänsten, polisen och ett antal fler aktörer. Ett av övningens stora moment är masskademomentet vid hembygdsgården i Hammarstrand onsdag den 18 maj. Ett annat är ett stridsmoment som kommer att utföras i Sollefteå kommun lördag den 21 maj. Till båda övningsmomenten är allmänheten välkommen att titta.

Det här innebär en ökad militär närvaro i närområden och i regionen. Under Vildhussen deltar Försvarsmaktens Hemvärnsbataljoner, underrättelsekompanier samt funktionsplutoner. Målsättningen med övningen är att Hemvärnsbataljonerna får öva tillsammans med civila myndigheter och utveckla sina förmågor. Totalt kommer Vildhussen att engagera 1 500 deltagare.

Foto: Försvarsmakten