Välkommen till Skogsbrand 2023

Skogsbrand 2023 är en nordisk konferens och mötesplats 22-23 mars på Frösö Park i Östersund. Konferensen riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer och skogsstyrelsen. Samt övriga myndigheter och aktörer i norden som kan bli berörda av skogsbränder och effekterna av dessa. Hur kan vi utveckla och ta del av varandras erfarenheter över de nordiska landsgränserna vid en händelse?

Vi vill att du ska få en bättre bild av vad som kan hända och vad som förväntas av dig som arbetar och hanterar dessa frågor. Hur kan du göra för att förebygga och minska risken för brandskador på skogen?

Programmet innehåller bland annat

  • Utvärdering Skogsbränder Sverige 2022
  • Erfarenheter från händelser och insatser i Europa
  • Hur kan drönare hjälpa oss i framtiden?
  • Hur undviker vi skogsbränder i framtiden?

Läs mer om på skogsbrand2023.se

Skogsbrand 2023 arrangeras av Informationsbolaget i samverkan med Räddningstjänsten Jämtland och MSB.