Militära transporter genom Jämtland i april

Som en del av försvarsmaktsövningen Aurora 23 kommer militära transporter att ske i Jämtlands län under vecka 15 och 16. Transporterna avser såväl svenska som utländska fordon. Många av fordonen är stora, tunga och långsamma, så håll uppsikt och avstånd om du möter dem på vägarna.

Var uppmärksam på skyltar och anvisningar och följ trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Tänk på att:

1️⃣ Trafikstörningar kan uppstå lokalt. Planera gärna resor med extra tidsmarginal.
2️⃣ Som trafikant är du skyldig att lämna fri väg för militärkolonner, på samma sätt som för utryckningsfordon. Du får inte bryta eller på annat sätt hindra en militärkolonn. (2 kap 6 § Trafikförordningen)
3️⃣ Lägg inte ut bilder av pågående militär verksamhet på sociala medier. Särskilt inte aktuell information om sådant som händer just nu. Det finns ingen anledning att underlätta informationsinhämtningen för en potentiell motståndare.

Du kan läsa mer om övningen hos Försvarsmakten.