"Skogsbrand 2023" 22-23 mars

Onsdag och torsdag 22-23 mars arrangeras konferensen Skogsbrand 2023 i Östersund. På programmet finns information om beredskap och resurser, erfarenheter, forskning, ny teknik och förebyggande åtgärder. 

Vi bad några av presentatörerna och en av arrangörerna att berätta om sina områden. 

Kollage med porträtt med de fyra personerna nämnda i nyheten.

Stefan Andersson, från MSB, berättade om satellitdetektering av vegetationsbränder: 

– Detta är ett komplement till exempelvis skogsbrandsbevakande flyget, där satelliterna är igång även nattetid – då bränder sällan upptäcks av människor. Då kan vi göra en tidig upptäckt och få en säker positionering. 

– Tekniken är driftsatt sedan sedan förra året. SMHI skickar informationen till SOS Alarm och de tar den vidare till kommunala räddningstjänsten som kan besluta vilka åtgärder de gör. 

Erik Nilsson, Hovra skogsbrandvärn, var med och startade ett värn efter Hälsingebranden 2018: 

– Vi hamnade oväntat ute i skogen då vi inte bara kunde stå och se på när det brann. Det bildades ett brandvärn och vi har kunnat samla ihop utrustning i en liten brandstation. Nu är vi tio personer inför varje sommar som som kan stötta Räddningstjänsten Ljusdal. 

– Vi förstod tidigt att vi behövde organisera oss och komma in rätt väg för att vara till nytta och inte bli en belastning eller sätta oss själva i fara. 

Frida Vermina Plathner, RISE, forskar kring vad det är som avgör och styr om hus brinner upp vid skogsbränder: 

– Vi undersöker bränslen som mossa, pinnar och barr – under vilka träd de finns, vad de ger för spridningshastighet och intensitet. Den datan skulle kunna användas för att skapa än mer detaljerade modeller för brandprognoser. 

– I ett annat projekt specialiserar jag mig på när vildbränder, i gräs eller skog, går in i urban miljö – där det finns hus. Hus skadas mer ofta vid mindre gräsbränder än stora skogsbränder. En välklippt gräsmatta och distans till träd och brännbart material ger avgörande marginal. 

Leif Ekström, Räddningstjänsten Jämtland, är en av de som är med och arrangerar konferensen: 

– Vi har en skogsbrandsgrupp och vi har velat kompetensutveckla oss men har saknat ett bra forum. Därför startade vi upp denna konferens tillsammans med MSB och Informationsbolaget. 

– Det ska vara ett brett innehåll för alla som har med skogsbrandsfrågor att göra. Allt från skogsbrandsvärnen till forskningen – och från hela Sverige och Norden. 

Vid konferensen finns också ett antal utställare som visar produkter och informerar om tjänster.