Ledningssystem för räddningstjänst i 25 norrlandskommuner

Onsdag 10 maj är det uppstart för räddningsledningssystemet Räddningsregion MittNorrland. Ett ledningssystem som ytterligare stärker förmågan att hantera komplexa, samtidigt pågående och långvariga händelser i räddningstjänsten.

Räddningsledningssystemet har hög kapacitet och förmåga att både hantera vardagshändelser och mer omfattande situationer. Det förfogar över samtliga operativa resurser inom Räddningsregion MittNorrland och kan på ett effektivt sätt nyttja dem där de behövs som bäst. Systemet har ett antal ledningsfunktioner och är bemannat dygnet runt. Verksamheten drivs av en ledningscentral från två platser, Sundsvall och Östersund.


Samverkan gör oss robusta

Sverigekarte med området för Räddningsregion MittNorrland markerat.

Räddningsregion MittNorrland omfattar 25 kommuner*. Det är en samverkan mellan 14 räddningstjänstorganisationer med totalt 82 räddningsstationer. Den geografiska ytan är cirka en tredjedel av Sveriges yta.

–  Med en starkare ledningsorganisation uppfyller vi kraven som ställs på oss idag och är bättre förberedda inför kommande utveckling av räddningstjänstens roll i totalförsvaret, säger Lars Nyman förbundschef för Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Räddningsregion MittNorrland möter de behov och krav som räddningstjänstorganisationer ställs inför utifrån den statliga utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” och förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).

*Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Bräcke, Dorotea, Härjedalen, Härnösand, Kramfors, Krokom, Lycksele, Malå, Norsjö, Ragunda, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Sundsvall, Timrå, Vilhelmina, Ånge, Åre, Åsele, Örnsköldsvik och Östersund.