Skydda ditt hus från gräs-, mark- och skogsbränder

De flesta bränderna i terräng och skog sprider sig genom flyg- och markbränder. Bränderna antänder hus genom brännbart material intill byggnaden eller ventilationsöppningar och springor.

Förebygg och åtgärda

  • Ha stenplattor eller annat obrännbart material närmast huset.
  • Undvik buskar och träd närmare än någon meter från fasaden.
  • Undvik att ha träd med lågt hängande grenar nära huset.
  • Håll hängrännor fria från skräp och använd helst rännor i metall.
  • Kontrollera ventiler och öppningar där flygbränder kan landa.
  • Vattna gräsmattan – en grön välklippt gräsmatta brinner dåligt.
  • Tänk på att eldning av trädgårdsavfall är riskfyllt och kan innebära spridning till både byggnader och terräng.

Vid brand i närheten

  • Flytta bort brännbara utemöbler, grill och liknande från byggnaden.
  • Flytta bort ved och annat brännbart som finns i direkt anslutning till byggnaden.
  • Ha släckutrustning nära till hands. Exempelvis vattenslang, strilkanna, handbrandsläckare, brandfilt, spade och kratta.

Läs mer om hur du kan skydda ditt hus.