Utbildningsdag för styrke- och gruppledare

I år kör vi en utbildningsdag för alla styrkeledare och gruppledare från våra 31 och Åre kommuns 4 brandstationer. Det blir totalt drygt 170 personer som träffas fördelat på 14 tillfällen.

Det är mycket att tänka på och många beslut som skall tas i rollen som styrkeledare och gruppledare. Du har ett stort ansvar där du även kan ha den juridiska funktionen som räddningsledare. Under hela insatsen gäller det att tänka ”vad är viktigast just nu”, berättar Fredrik Ericson – som är teamchef, insatsledare och en av instruktörerna på utbildningen, och fortsätter:

Dagens innehåll har en röd tråd ”från larm till avslut” med focus på lagen om skydd mot olyckor, kommunikation via och handhavande av en Rakel-enhet, riskbedömning, skadeplatsorganisation, ledningsplatsen och ledningsmöten.

En av deltagarna på utbildningsdagen är styrkeledaren Thomas Nilsson från Trångsvikens station som berättar om sin upplevelse:

Det har varit en jättebra dag. Vi behöver en sådan här genomgång av alla olika delar i vårt uppdrag ibland och det ger dessutom inspiration. Några av oss har gått grundutbildningen för rollen för många år sedan medan andra nyligen kommer från skolbänken och har allt fräscht men mindre praktisk erfarenhet. Det skiljer även mycket hur ofta olika stationer åker på larm och vi får möjlighet att använda våra kunskaper, säger Thomas och berättar vidare:

Saker och ting förändras också, sedan maj i år är vi exempelvis en del i en större ledningsorganisation med totalt 25 kommuner. Det innebär att det är extra noga att man är tydlig i radiokommunikationen – vilken organisation man tillhör och vem man anropar, säger Thomas.

I bilden med pratbubblorna kan du se några av de saker en styrke- eller gruppledare tänker på när de är på en insats. En stor del av exemplen måste alltid vara med, andra beror på vad som har hänt och hur länge insatsen kommer pågå. 

Tack för ert engagemang alla styrkeledare och gruppledare! 

Kollage med foton från lektionssalen och ett porträtt med Thomas.
Illustration med 18 pratbubblor med olika saker en styrke- eller gruppledare måste ha i åtanke.