Länets räddningstjänst under samma paraply

Från första januari 2024 kommer även Åre kommuns räddningstjänst ansluta till Jämtlands Räddningstjänstförbund. Det innebär att länets alla åtta kommuners räddningstjänster är samordnade i ett gemensamt förbund.

Jämtlands Räddningstjänstförbund har de senaste åren haft ett väl fungerande samarbete med räddningstjänsten i Åre kommun. Efter anpassning av avtal och genomförda förstudier av båda parterna har det lett till att Åre kommun ansökte om inträde i förbundet från 2024.

Det känns jättekul att vi nu välkomnar Åre kommun som ny medlem i förbundet. Dialog mellan förbundet och Åre kommun har förts under flera mandatperioder. Tack vare hårt arbete från bland annat förbundsledningen de senaste åren så är nu ett inträde i förbundet möjligt. I och med Åres inträde så är länets samtliga kommuner samlade under samma paraply, vilket givetvis känns mycket bra, säger Eric Jibor, förbundsordförande.

Nyttan med att samverka

Genom samverkan kan vi använda resurser mer effektivt och dra nytta av gemensamma kunskaper och erfarenheter. Genom att bilda förbund kan mindre kommuner få tillgång till specialiserad kompetens och resurser som de kanske inte har enskilt. Det kan vara särskilt viktigt vid mer komplexa räddningsinsatser eller vid hantering av ovanliga eller större händelser.  

Ett stort förbund

Vi är sedan tidigare Sveriges till ytan största räddningstjänstförbund och största organisation med deltidsbrandmän. Förbundet startade 2004 med kommunerna Östersund, Krokom och Strömsund. År 2010 anslöt Berg och Bräcke, 2012 Ragunda, 2015 Härjedalen och nu 2024 Åre kommun. Räddningstjänstförbundet kommer därmed att bestå av cirka 600 medarbetare med 35 brandstationer och 9 brandvärn.