Skogsbrand 2024

Konferensen Skogsbrand arrangeras återigen av Informationsbolaget i samverkan med oss Räddningstjänsten Jämtland och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är en mötesplats för alla som arbetar med att förebygga och minska risken för brandskador på skogen.

Hur kan vi ta del av varandras erfarenheter vid en händelse och vad kan vi förvänta oss av räddningstjänsten och myndigheter som hanterar frågan? Vad säger de senaste forskningsrönen? Vi vill förmedla en ökad kunskap och förståelse till alla som arbetar med denna typ av frågor.

Utveckling av metoder och resurser

En tidig upptäckt gör att branden kan släckas innan den hunnit växa sig stor. MSB:s helikoptrar, skopande flygplan och skogsbrandsdepåer användes under 2023 vid över 120 skogsbränder. Detta är en ökning från året innan. Sedan många år tillbaka används det skogsbrandbevakande flyget för att upptäcka och positionera skogsbränder. Bevakning med flygplan och satelliter genomförs för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka bränder i skog och mark. 

Under 2023 driftsattes även satelitdetektion och utlarmning direkt via SOS Alarm, vilket kortar larmkedjan väsentligt och den kommunala räddningstjänsten nås av informationen snabbare. En tidig upptäckt gör att branden kan släckas innan den hunnit växa sig stor, vilket inte bara räddar egendom utan även minskar kostnaden för stora räddningsinsatser.

Fjärde upplagande av konferensen

Vi har i Sverige kommit en bra bit i arbetet med att stärka vår skogsbrandsförmåga. Det är nu viktigare än någonsin att vi utvecklar vår förmåga och utvecklar vårt internationella samarbete, då allt tyder på att skogsbränderna kommer att fortsätta öka som en följd av klimatförändringarna i världen. Det är 4:e gången vi samlar representanter och delar erfarenheter kring skogsbrandsfrågan.

Årets program på Skogsbrand 2024

  • Skogsbrandåret 2023 – erfarenheter, trender, statistik och utredning
  • Inträffade aktuella händelser – lärdomar och erfarenheter
  • Vilka effekter ger en skogsbrand?
  • Skogsbränderna i Norra Kanada våren 2023
  • Vägledning överlämning och efterbevakning
  • Vad exponeras brandmännen för vid en skogsbrand?
  • Drönare vid insats
  • Hur skyddar man bebyggelse vid brand?
  • Framtida brandrisskscenarier

Du kan läsa mer om konferensen på skogsbrand2024.se