1. Startsida
  2. Jobba med oss
  3. Lediga tjänster
  4. Sommarvikarie brandman Östersund

Sommarvikarie brandman Östersund

Som vikarierande brandman på Östersunds brandstation ingår du i utryckningsstyrkan, som består av en styrkeledare och fem brandmän. Dina arbetsuppgifter är att delta i operativa räddningsinsatser och dagligt arbete på brandstationen. Det dagliga arbetet innebär bland annat övningar samt underhåll av räddningsutrustning, fordon och lokaler.

Kvalifikationer

Du har avlutat andra terminen på SMO-utbildningen eller är RiB-anställd brandman inom Jämtlands Räddningstjänstförbund. Erfarenheter från räddningstjänst, kunskaper i akutsjukvård samt praktisk yrkeserfarenhet är meriterande.

Intyg på godkänt rullbandstest, enligt AFS 2019:3, samt Svenska Livräddningssällskapets test för Guldbojen skall bifogas med ansökan.

Körkort med behörighet lägst B är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Jämtlands Räddningstjänstförbund har som mål att öka mångfalden. Vi värdesätter därför den kompetens som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Urvalsprocess

Efter ansökningstidens utgång kommer ett urval att ske utifrån bedömning av formell kompetens. För att möjliggöra urvalet kan en kortare intervju via Teams genomföras om behov finns. Ett antal personer kommer därefter att kallas till två testdagar som genomförs i januari. Där kommer vi att genomföra tester av den fysiska förmågan enligt MSB:s testmodell samt tester av arbetsrelaterade moment. Då tjänsten även ställer krav på förmåga att fridyka genomförs kompletterande tester i bassäng för att säkerställa tillräcklig vattenvana och simkunskap. Under testdagarna kommer en kompetensbaserad intervju att genomföras samt att den sökande får genomföra en kortare muntlig presentation.

Anställning och villkor

Tjänsten som sommarvikarie är på heltid under juni, juli och augusti 2023. Lön och övriga anställningsvillkor enligt avtal.

I samband med nyanställning kan ett alkohol- och drogtest komma att genomföras.

Ansökan

Skicka dina ansökningshandlingar till rekrytering@rtjamtland.se senast 19 november 2023, märkt den med ”Sommarvikariat 2024”

Bifoga CV, personligt brev och intyg för rullbandstest samt guldbojen, ej äldre än tre månader.

För ytterligare information

Johan Wickenberg, Stf Räddningschef, 063-14 80 40

Facklig företrädare:

Jonas Björid, Kommunal, 063-14 80 00