Brandskydd i flerbostadshus

Många små delar bidrar till ett bra brandskydd. Tidig varning, fungerande utrymningsvägar och omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan ”bara en brand” och en katastrof. De allra flesta bränder sker i bostäder och där sker också flest dödsbränder. Det omkommer ungefär 100 personer till följd av bränder i Sverige varje år, varav cirka 80 procent i bostäder. Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och minska konsekvenserna, exempelvis hade flera av de som omkommer i bränder överlevt om det hade funnits fungerande brandvarnare.

MSB har tagit fram en broschyr som riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende och lokaler i flerbostadshus. Informationen beskriver kortfattat vilket ansvar olika parter har för brandskyddet. Den beskriver också de vanligast förekommande brandskyddsinstallationerna i sådana byggnader.

Broschyren är tänkt som ett stöd i det systematiska brandskyddsarbete som bör bedrivas i byggnaden och ger förslag på hur fastighetsägare och fastighetsförvaltare kan arbeta med brandskyddet.

Läs mer i broschyren “Brandskydd i flerbostadshus”

Broschyr från MSB