Flyga hjärtstartare med drönare

Under år 2022 med start 1 april kommer ett drönarsystem med hjärtstartare att kunna nå invånare i centrala Östersund. Det sker via ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan Everdrone AB, Green Flyway, Hjärtstoppscentrum Karolinska institutet (KI) samt SOS Alarm AB. Drönaren kommer då att larmas ut som ett tillägg till ambulans och räddningstjänst.

Se drönaren in action på YouTube.

I de fall som en drönare levererar en hjärtstartare på platsen så kommer SOS Alarms operatörer, att inom ramen för telefonassisterad-HLR, be personer på plats att hämta och använda hjärtstartaren.

De aspekter som i huvudsak studeras under projektet är:

  1. Kan drönare användas för att rädda liv vid misstänkt hjärtstopp i centrala Östersund?
  2. Hur interagerar inringare, larmoperatör och ambulanssjukvård?

Varje år rapporteras cirka 6000 fall av plötsligt hjärtstopp i Sverige, varav endast 11 procent överlever. Med tidigt larm, tidig HLR och framför allt en tidigarelagd defibrillering med hjärtstartare kan uppemot 70 procent överleva händelsen.