Skadade brandmän vid omfattande insats 

Under tisdag kväll 17 maj inkom larm om gräsbrand i Sörvattnet ett par mil väster om Lofsdalen. Initialt larmas fem styrkor till platsen, fyra från förbundet och en styrka från Idre. När första enheterna kommer fram har gräsbranden snabbt spridit sig till flera byggnader. Insatsen inriktades mot att skydda de byggnader som ännu inte brinner samt rädda lösöre på platsen.  

I samband med insatsen skadas två brandmän. Den ena får brännskador av värmestrålning från branden. Den andra får besvär med andningen efter insatsen.  Brandmännen blev omhändertagna på Östersunds sjukhus och har under onsdagen 18 maj kunnat åka hem. Båda mår efter omständigheterna bra.  

Det var till slut åtta byggnader på tre fastigheter som förstördes i branden. Det var både ladugårdar, boningshus och förråd som skadades. Räddningsinsatsen avslutades vid 22-tiden men personal från räddningstjänsten stannade kvar för efterbevakning.  

Händelsen kommer utredas av förbundets olycksutredare och av Arbetsmiljöverket samt Polisen.