Brandman på jobbet-dagen 2022

Den första tisdagen i september uppmärksammar räddningstjänsterna alla deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare med kampanjen ”Brandman på jobbet-dagen”. Kampanjen syftar till att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

Denna dag visar brandmännen var de finns i vardagen genom att bära något från sin räddningstjänst, exempelvis en t-shirt, larmställ, en hjälm eller uniform på jobbet. Av Sveriges 16000 brandmän jobbar 10700 deltid och på många håll behövs fler.

I år kan du alltså stöta på en brandman i vardagen tisdagen den 6 september på din ort.

Läs mer på www.rtjamtland.se/rib om du är nyfiken på uppdraget.

#brandmanpåjobbet