Vi deltar i Östersund Staaren Pride

Vi erbjuder ett likvärdigt skydd åt alla invånare och vill vara en räddningstjänst för alla där vi bejakar mångfald och olikheter. Vi vill att alla får likvärdiga möjligheter att arbeta i de yrken de vill. Vi ser att detta är något som berikar och utvecklar oss. Att vi speglar samhället gör oss till en bättre samhällsaktör.

Det tycker vi är viktigt och det vill vi visa med vårt deltagande i Pride – vi står upp för alla människors lika rättigheter.

Vår omtanke – Din trygghet

❤️🧡💛💚💙💜