Har du sett någon "brandman på jobbet" idag?

Det är nämligen Brandman på jobbet-dagen då Sveriges räddningstjänster lyfter sina deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare. Det är en viktig yrkesgrupp som har beredskap på en brandstation nära dig – tillsammans, dygnet runt året om. De är redo att lämna jobb eller hem för att göra en ibland livsavgörande räddningsinsats. Hos oss jobbar nästan 400 brandmän deltid och ungefär 115 av dem har beredskap varje dygn.

Idag riktar vi ett STORT TACK till alla brandmän – och deras huvudarbetsgivare som gör detta möjligt genom att låna ut deras medarbetare till räddningstjänsten. Flera av brandmännen är anställda hos förbundets medlemskommuner och andra hos regionen, privata aktörer eller i egna firmor.

#brandmanpåjobbetdagen