Säkrare sommar

Var spenderar du sommaren? Oavsett om det är hemma, i husvagnen, sommarstugan eller på båten är det viktigt att du kan skapa en brandsäker tillvaro för dig själv och andra.

Tryggheten med brandskydd

Att ha brandvarnare ger dig en tidig varning – dag som natt, och brandsläckare och brandfilt möjlighet att påverka förloppet av en brand.

Brandfarliga vätskor

Använder du gasol till grillen, köket i husvagnen eller på båten?

• Kontrollera att slangar och anslutningar är täta och i gott skick.

• Förvara gasolflaskor på ett säkert och välventilerat ställe utanför boytan.

• Öka tryggheten med gas- eller kolmonoxidvarnare där ni vistas.

Elda ute eller inte?

Om du vill elda eller grilla ute i naturen så kolla först om det råder eldningsförbud eller hög brandrisk. Ett smidigt sätt att få information och tips är via appen “Brandrisk ute”.