Översvämning i Susabäcken Åre

Under natten till tisdagen steg vattennivån i Susabäcken kraftigt och stora mängder vatten strömmade genom Åre by. Vattnet har dragit med sig jordmassor och skador har uppstått på vägar, broar och fastigheter. Flertalet vägar genom Åre by är avstängda för trafik men E14 kunde åter öppna vid 05.30. Vattnet flödar över järnvägsspåret vilket fått konsekvensen att tågtrafiken genom byn stoppats.

Räddningstjänsten är på plats och jobbar tillsammans med Polis, Åre kommun, Trafikverket, företrädare för försäkringsbolag och privata entreprenörer. Inriktningen är att få vattenflödet att gå rätt väg för att därefter ta hand om de skador som vattnet medfört. Boende i området uppmanas att hålla sig på avstånd från området runt Susabäcken och inte passera avspärrningar.

För fastighetsägare som fått skador på byggnader uppmanar räddningstjänsten att man vidtar de åtgärder man själv kan för att få bort vattnet och flyttar inventarier samt att man kontaktar sitt försäkringsbolag. Räddningstjänsten kan komma att vara behjälplig när resurser finns att avvara till detta. Prioritering av detta arbete görs tillsammans med företrädare för försäkringsbolagen som finns på plats. Vid omfattande skador eller om hot mot liv och hälsa – kontakta 112.

Mer information kan du hitta på:

sverigesradio.se/jamtland

www.are.se

Åre kommuns Facebook-sida