Aktuella vädervarningar

Ovädret Hans för med sig både nederbörd och vind. SMHI varnar idag 9 augusti för höga flöden och översvämningar, framförallt i länets södra delar, och varningarna ligger kvar veckan ut.

Orangea varningar: Senaste tidens regn har orsakat risk för översvämning för området kring sjöarna Hålen/Grannen och Älden vid övre Ljungan nära orten Åsarna.

Gula varningar: Stora nederbördsmängder skapar höga flöden i bäckar och åar generellt. Höga flöden i Ljungan, framförallt mellan Nästelsjön och Holmsjön. Det kan innebära höga strömhastigheter i vattendragen och översvämmad mark i direkt anslutning till vattendragen.

Uppmaning

Du som har båtar och bryggor eller strandnära fastigheter i berörda områden bör se över dem.

Mer information

SMHIs varningar

Trafikverket

P4 Jämtland