Vi söker en enhetschef för Räddningstjänstpersonal i beredskap

Har du erfarenhet som arbetsledare, projektledare, jobbar med personalfrågor eller som chef? Drivs du av att jobba med människor och ge dem de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb?

Som enhetschef för RiB ansvarar du för medarbetare, ekonomi och verksamhet inom enhetens område. Du arbetsleder områdesansvariga som utför stor del av det praktiska arbetet och fungerar som din förlängda arm.

Viktiga uppgifter är bland annat att säkerställa rekryteringsarbete, uppföljning av personalens kompetens och förmåga, säkerställa att vi följer lagar och avtal och att hantera övergripande schemaplanering.

Jämtlands räddningstjänstförbund är Sveriges största RiB-organisation med våra 34 RiB-stationer som tillsammans med 9 räddningsvärn omfattar drygt 500 personer.

Läs mer här.