Sotningstaxa

Sotningstaxan varierar lite mellan de olika sotningsdistrikten, den beräknas efter hur sotningsdistriktet ser ut. Om sotningsdistriktet är stort med långa avstånd mellan bebyggelsen blir det en högre grundavgift (inställelseavgift). Sotningstaxan är indexreglerad och revideras årligen. Taxor inom förbundets medlemskommuner

Sotning och brandskyddskontroll

Ungefär 30 procent av alla bränder i villor, flerbostadshus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Sotningen är därför en viktig del i att förebygga bränder i bostäder. Sotning Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning […]

Vi söker en handläggare

Nu söker vi en handläggare inom framför allt brandfarlig och explosiv vara. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och arbeta för ett samhälle med färre olyckor och ökad trygghet.

Handläggare brandfarlig och explosiv vara

Nu söker Jämtlands räddningstjänstförbund en handläggare inom framför allt brandfarlig och explosiv vara. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och arbeta för ett samhälle med färre olyckor och ökad trygghet. Tjänsten är placerad på vår Förebyggandeavdelning. Utöver ärenden kopplat till brandfarlig och explosiv vara arbetar avdelningen bland annat med tillsyn enligt lagen […]

Kylan är här - Elda rätt hemma

Varje år sker cirka 500 bränder i skorstenar och eldstäder och årligen inträffar runt 25 000
bostadsbränder i Sverige. När nu kylan är framme och energipriserna stiger väljer allt fler att elda
hemma och risken är att antalet bränder ökar.

Brandskydd i bostäder

Många bränder startar för att vi människor begår misstag som hänger ihop med att vi glömmer, stressar eller helt enkelt tänker på något annat. Varje år omkommer ungefär 100 personer till följd av brand i Sverige, de allra flesta dödsbränder sker i bostäder. Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och minska konsekvenserna, […]

Information till hushåll med eldstäder

Vi har fått kännedom om att det finns företag som ger missvisande information till hushållen i vissa delar av länet. Företagen erbjuder bland annat sotning och besiktning av eldstäder. Det är inte ett fritt val att välja annan sotningsentreprenör utan att det godkänts i förväg.

Brand- och utrymningssäkerhet i lokaler med serveringstillstånd för alkohol

Det här är information till dig som driver restaurang och ska ansöka om serveringstillstånd för alkohol. Brandsäkerheten är en del av din verksamhet. Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kapitlet 16 § vara lämplig från brandsäkerhetssynpunkt. Flera […]