1. Startsida
  2. Utbildning
  3. Företag och organisationer
  4. Grundläggande brandskyddsutbildning

Grundläggande brandskyddsutbildning

Under utbildningen får du grundläggande kunskaper om brand, du lär dig att förebygga brand och hantera handbrandsläckare och brandfilt. Vi går igenom lagar och regler gällande brandskydd och du får kunskap om brandrisker såväl i hemmet som på arbetsplatsen.

Kontakta utbildningssamordnaren Daniel Hedin på 063-14 80 54 eller e-post daniel.hedin@rtjamtland.se.